Jakušima

Jakušima, ktorá sa nachádza na juhu prefektúry Kagošima, je piatym najväčším ostrovom Japonska (okrem 4 hlavných ostrovov). Asi 20 % ostrova je zapísaných v zozname prírodného dedičstva UNESCO. Od pobrežia až po vysoké štíty, na teréne s veľkým prevýšením dosahujúce v najvyššom bode 1936 metrov, sa dá vidieť široká škála rastlinných druhov od subtropických rastlín (napríklad banyánové stromy) až po subarktické rastliny (napríklad rododendrony). So stúpajúcou nadmorskou výškou sa dajú vidieť aj stromy sugi alebo japonského cédru. Mladé stromy sa nazývajú kosugi (malý céder) a stromy staršie ako 1000 rokov sa nazývajú yakusugi (cédre z Jakušimy). Cédre, o ktorých sa predpokladá, že sú staršie ako 2000 rokov, sa nazývajú džómonsugi (cédre z obdobia Džômon) a sú veľmi známe v celom Japonsku. Spolu s horskou oblasťou Širakami-Sanči, ide o prvé prírodné dedičstvo UNESCO v Japonsku.

[ O svetovom dedičstve ]

  • Oficiálny názov
  • Jakušima
  • Klasifikácia
  • prírodné dedičstvo
  • Rok zapísania do UNESCO
  • 1993

Čo je to svetové dedičstvo UNESCO?

Miesta svetového dedičstva zapísané v UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) sú dôležitými miestami dedičstva na planéte Zem, ktoré by sme my, ľudia po celom svete, mali chrániť a odovzdať budúcim generáciám. Existujú tri kategórie lokalít svetového dedičstva. Prvou kategóriou sú lokality prírodného dedičstva, ktoré zahŕňajú prírodné prvky, ako sú geologické a fyziografické útvary, krása scenérie a výskyt flóry a fauny. Druhou kategóriou sú lokality kultúrneho dedičstva, ktoré chránia historické budovy, monumenty a archeologické náleziská, ktoré sa zachovali dodnes a mali by byť zachované aj pre budúce generácie. V Japonsku je ako kultúrne dedičstvo zapísaných niekoľko lokalít, ako napríklad chrám Hórjúdži a svätyňa Icukušima. Treťou kategóriou sú lokality zmiešaného dedičstva, ktoré zahŕňajú krásy prírody v súvislosti s ľudskou činnosťou, ako napríklad „Machu Picchu“ v Peru (známe aj ako Stratené mesto Inkov), významné archeologické nálezisko ríše Inkov. Tieto lokality svetového dedičstva sú chránené jednotlivými krajinami ako unikátne miesta, ktoré majú univerzálnu hodnotu pre ľudstvo.

Instagram

twitter

Youtube